فوم: یک ضد عفونی کننده جدید و رفع کننده آلودگی های میکروبی، شیمیایی و هسته ای

فوم ضد عفونی کننده

پس از کشف میکروب ها، مواد ضد عفونی و رفع کننده آلودگی وارد عرصه های مختلف پزشکی گردید و با گذشت زمان نیاز به استفاده از این مواد بیشتر شد. به طوری که پزشکان، شیمیدان ها و دست اندرکاران امور بهداشتی درصدد برآمدند؛ ضد عفونی کننده ای بسازند که با داشتن خاصیت سمیت انتخابی (selective toxicity) قادر باشند، علاوه بر اثر میکروب کشی، اسپورکش نیز باشد. همچنین، بتوان از آن هم به عنوان ضد عفونی کننده و هم آنتی سپتیک استفاده نمود. با آن که تاکنون مواد شیمیایی مختلف ساخته شده و به منظور کنترل آلودگی های سطحی به کار رفته اند. با این حال وقایع سال های اخیر ضرورت ساخت ترکیبات جدید ضد عفونی کننده و رافع آلودگی های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ایجاب کرده است. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله مروری بررسی و نحوه ساخت و کاربرد مواد ضد عفونی کننده جدید می باشد.
معروفترین، جدیدترین و موثرترین ترکیب ضد عفونی کننده جدید فوم (foam) نامگذاری شده است. این ترکیب اغلب تشکیل شده است از یک ماده تولید کننده کف مثل پراکسید هیدروژن و یک ماده پاک کننده مانند یک دترجنت که در حالت برهم زدن تحت شرایط بازی ساخته شده است.
نتایج بررسی ها نشان داده است، فوم به عنوان یک ماده میکروب کش و نیز یک اسپورکش قابلیت کاربرد به عنوان رفع آلودگی در سطوح بی جان (سطح اشیا) و جاندار (سطح بدن جانداران) را دارد. این ترکیب از قدرت ضد عفونی کنندگی بسیار بالایی برخوردار بوده و در عرض چند دقیقه اسپورهای باسیلوس آنتراسیس (Bacillus anthracis) را نابود می کند. همچنین قادر است، عوامل شیمیایی از جمله: سارین، سومان، تاین و خردل را خنثی نماید. همچنین با ایجاد تغییرات در ترکیب شیمایی آن می توان از آن به عنوان رافع آلودگی های رادیواکتیو استفاده کرد. علاوه بر این ها، پایداری این ترکیب در حد مطلوب گزارش شده است.
در هر حال، فوم از ترکیباتی می باشد که قابلیت کاربرد سه گانه را دارا می باشد. از این رو، این مقاله ضمن بررسی ویژگی های فوم راه کارهای لازم برای تهیه و کاربرد آن را ارایه می نماید.

منبع: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6625

از من بپرس
پاسخگوی آنلاین
بر روی یکی از مشاوران کلیک کنید.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.